Valtuustokauden viimeinen valtuusto

Valtuustokauden viimeinen valtuusto 31.5.2021 Tilinpääätöspuheenvuoro

Hyvät virkamiehet, valtuutetut ja muut läsnäolijat

 

Valtuustokauden viimeinen tilinpäätös on käsissämme. Kausi oli isojen ratkaisujen kausi. Osan vastustuksesta huolimatta yläkoulu päätettiin rakentaa Ylämyllylle ja äsken näimme, miten hieno siitä onkaan tullut. Liperin kirkonkylän uuden alakoulu yhteisön rakentaminen alkaa pian.

Kipuilut kunnan eri taajamien välillä on välillä nostaneet päätään. Yhteinen hyvä ei taida vieläkään olla kaikkien mielessä, vaikka parempaan suuntaan siinä on menty.

Käsillämme on viime vuoden tilinpäätös, joka päätyi ylijäämäiseksi tehtyjen sopeuttamistoimien, omistamiemme yhtiöiden osingonjaon ja valtion koronatuen, ansiosta.

Emme voi hengähtää ajatuksella, että kaikki on hyvin ja voimme jatkaa entisellään.

 

Hyvät kuulijat,

vieläkään ei ole sataprosenttisen varmaa, meneekö soteuudistus maaliin.

Alueellamme toimiva Siun sote on saanut viime aikoina kritiikkiä osakseen. Vaikka joku ehkä muuta väittää, olemme osaltamme syyllisiä siihen, että toimintoja on jouduttu tiivistämään ja uusia menetelmiä keksimään, että rahat riittävät palvelujen tuottamiseen. Kuntamme budjetista menee yli 41 miljoonaa Siun sotelle, eikä summa tule laskemaan. Silti soten osuudesta on hyvin harva täällä valtuustossa kantanut huolta.

Työllistämishankkeisiin ja niiden onnistumiseen luomme paljon odotuksia. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut viime vuonna 90 000 euroa kuukaudessa, eli 1,1 miljoonaa (1 116 000) euroa. Mielestämme todella iso summa. Vaikka kyse on poikkeuksellisesta vuodesta ja lukujen nouseminen selittyy osaltaan pandemialla, emme voi antaa nousun jatkua.

Kuntamme liittyi Unicefin lapsiystävällinen kunta hankkeeseen. Meitä haastaa edelleen lisääntynyt lapsiperheköyhyys, lasten ylipainoisuus ja yksinäisyys. Emme voi unohtaa hyvinvointimme perustekijöitä, joista olemme kuntana vastuussa. Liikuntakyselyn tuloksissa vastanneista kuntalaisista vain 15 prosenttia liikkui suositusten mukaisesti. Tähän on kunta panostanut järjestämällä matalan kynnyksen liikuntaohjausta ja ryhmiä. Meidän kuuluu pitää huolta kuntalaistemme hyvinvoinnista, olivat he ketä tahansa iästä riippumatta. 

 

Viime vuodesta asukaslukumme on tippunut alle kahteentoista tuhanteen. Uuden koulun avautumisen myötä luomme toiveita asukasluvun nousemiseen. Pelkkä koulu ei kaikille riitä. Kilpailu käy kovana naapurikuntien houkuttelevissa vuokra-asunnoissa ja virikkeellisissä leikki- ja liikuntapuistoissa. Nykyaikainen toimintaympäristö vaatii investointeja. Erityisen iloisia olemme Pärnävaaran alueen kehittymisestä, kinttupoluista ja juuri avatusta Pärnäbikestä. Lähiliikuntapaikkoja on käsiemme ulottuvissa ja niitä kannattaa edelleen kehittää ja eritoten ylläpitoon panostaa.  

 

Tulevaa silmällä pitäen syksyllä voimaan tuleva oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuttomuus haastaa talouttamme hyvin todennäköisesti. Vaikka miten opetusministeri on luvannut valtiolta uudistuksen toteuttamiseen rahaa, epäilemme vahvasti, ettei se tule riittämään. Mistä olemme valmiita sitten tinkimään?

 

Hyvät kuulijat, 

 

Joudumme koko ajan miettimään kustannusten pienentämismahdollisuuksia. Monia kiviä on jo käännetty ja joudutaan jälleen kääntämään. Jokainen uusi asukas on kuntaamme enemmän kuin tervetullut. Palvelujen on pysyttävä kehityksessä mukana.

 

Kokonaisuudessa kulunut valtuustokausi toi kuntaamme haasteita mutta vei myös monta asiaa eteenpäin esimerkiksi nuorten, lasten vaikuttamisen ja uusien alueiden kaavoittamisen suhteen. Kehittää pitää jatkuvasti pysyäkseen mukana kuntien välisessä asukkaiden veto- ja pitovoimakilpailussa.

Henkilöstön venyminen ja kehittämishalu ansaitsevat kiitoksen. Hyvinvointipuolelle on jouduttu satsaamaan jo laintuomien velvoitteiden tiimoilta. Elinympäristöpalvelut ovat joutuneet niukilla resursseilla venymään. Tähän toivomme muutosta.
Joka tapauksessa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää eteenpäin suuntautuneesta ja innokkaasta toiminnasta, kuntamme asukkaiden hyväksi sekä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Esitämme vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

 

Heikoimpien lasten puolella

Useissa kunnissa kuten Liperissä on otettu esille Unicefin lapsiystävällinen kunta -tavoite. Mitä se tarkoittaa? Unicefin sivuilla mainitaan, että mallin avulla kunnille annetaan työkaluja pitää huolta heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisesta. Heikoimmassa asemassa olevilla tarkoitetaan esimerkiksi heitä, jotka menevät nukkumaan nälkäisinä, joiden vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelma tai jotka kokevat syrjintää vähemmistöön kuulumisen vuoksi. Tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta, huomioida heidät paremmin päätöksenteossa, turvata arkea ja elämää. 

Yle uutisoi 7.3.2021, että Suomi ei halua EU:lta korvamerkittyä miljoonatukea lapsiperheköyhyyden torjumiseksi. Lapsiperheköyhyyden torjunnan katsotaan olevan perusturvaan liittyvää, eikä sitä haluta yksilöidä. Näin ollen itse ongelma halutaan haudata ja silmät ummistaa. Eihän Suomessa köyhiä voi olla. 

Lähellämme on kuitenkin perheitä, joilla ei menekään niin hyvin syystä tai toisesta. Korona on kurittanut perheitä vanhempien jäätyä työttömiksi tai lomautetuiksi. Paljon on myös heitä, jotka jo aiemmin olivat työttömiä. Lapsilla ei ole varaa harrastaa, ostaa merkkivaatteita tai uutta puhelinta. Ruokarahat kuluvat asioihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Nälkä kurnii vatsan pohjassa, loma-ajat ovat yhtä tuskaa. Lapsia kiusataan asioista, joihin he eivät voi itse vaikuttaa.  Hyvinvointiyhteiskuntamme on enää korulause. Hienot ohjelmat jäävät papereiksi, eikä niitä saada käytäntöön. Vaikka kunnanvaltuustotasolla ei EU-politiikasta päätetä, ihmettelen valtion linjaa, miksi rahaa ei voida lapsiperheille kohdentaa. Eriarvoistumista, köyhyyttä ei saada vähennettyä, eikä tukea perheille annettua, ellei siihen löydy myös taloudellisia resursseja.

Lapsiystävälliselle kunnalle asetetaankin isot tavoitteet ja odotukset. Osallistaminen on vaikeaa muutoinkin syrjäytymisvaarassa olevilla lapsilla. Tässä jos missä on tehtävää eriarvoistumisen kitkemiseksi ja tasa-arvon lisäämiseksi kuntatasolla.

Talousarviovaltuusto 30.11.2020

Ryhmäpuheenvuoro talousarviovaltuustossa.

 

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat 30.11.2020

 

 

Katsoessani viime vuoden tallennettua puhettani, voisin aloittaa samalla tavoin:

Elämme aikaa, jossa mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus. Kuntien taloustilanne on heikentynyt, perälauta vuotaa monelta osin. 

Vuosi sitten Kiinasta alkanut Korona pandemia on tehnyt koko maailmasta epävakaan.

 

Ennustettavuus on heikkoa. Kuluja on, mutta kulukehityksen kattavia tuloja liian vähän. Mitä pandemia tuokaan tullessaan verotulojen kehitykselle tai valtionosuuksille. Tuleeko soteuudistus vihdoin toteutumaan vai ei- isoja kysymyksiä on auki, osaan voimme vaikuttaa, mutta emme kaikkeen. Veroprosenttiakaan ei voi loputtomiin nostaa. 

 

Kuntamme on investoinut viime vuosina, eivätkä investoinnit tule loppumaan tulevinakaan vuosina. Uuden yläkoulun rakentaminen on iso asia koko Liperille. Myös Liperin alakoulun uudisrakennusta ja korjauksia odotetaan, unohtamatta viime valtuustossa esillä olleita liikennejärjestelyjä Ylämyllyllä sekä suunnitteilla olevia asuinalueita. 

 

Käsillä olevassa taloussuunnitelmassa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat monipuoliset ja ansaitsevat kiitoksen. Eteenpäin suuntaava kehittämisen ote kaavoituksessa luo tulevaisuuden toivoa. Avointa tiedottamista ei voi olla liikaa. Vapaa-aikapalvelujen kehittämissuunnitelmat lähiliikuntapaikkoineen otetaan ilolla vastaan.
Lisäksi erityisesti hyvinvointipalvelujen Unicefin lapsiystävällinen kunta tavoite ja ikäystävällisyyden nostaminen ovat mielestämme tärkeitä. 

 

Jotta voimme mennä eteenpäin, meidän on silti kyettävä pitämään huolta olemassa olevista tiloista ja paikoista. Korjausvelkaa ei saa kasvattaa vaan omaisuudesta on pidettävä huolta. 

 

Hyvät valtuutetut, 

 

Kuntamme on panostanut myös maksuttomaan viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen. Me kristillisdemokraatit toivomme, että aito valinta mahdollistetaan myös lapsen kotona hoitamiseen. Kotihoidon kuntalisä tulee ottaa keskusteluun ja käyttöön. Ilmaista ei ole mikään varhaiskasvatus, nyt on kyse arvovalinnoista, mitä haluamme. Kotikasvatus kunniaan. 

 

Kuntamme väestö on monipuolinen. Yli 65-vuotiaat muodostavat kunnassamme yli 20 prosentin väestön. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on mainittu ”laaditaan yhteistyössä ikäihmisten neuvoston kanssa ikäystävällisyyden ohjelma tai vastaava” on saatava alulle. Jo vanhuspalvelulaki tähän velvoittaa. Emme saa unohtaa kuntamme asukkaita, jotka ovat omalla toimillaan mahdollistaneet olemassaolomme. Meidän on myös hyvä muistaa, että maksamalla kuntaosuuksia, meillä on oikeus vaatia Siun sotelta esimerkiksi riittävää ikäihmisten palveluohjausta. Rajapintatyöskentely on tärkeää, eikä kaikkea tarvitse tehdä omana toimintana.

 

 

Lopuksi haluamme kiittää henkilökuntaa tästä vuodesta ja todeta, ettei yksikään asettamamme tavoite toteudu, ellei henkilökuntamme sitoudu niitä toteuttamaan. 

Jokaisella tulee olla tunne olla arvostettu omalla paikallaan, jokaista tarvitaan.

 

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 hyväksymistä. 

Liperi mukana kehityksessä

Viime syksynä Liperin valtuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2021-2025. Strategiaan kirjattiin tavoite yrittäjyyden tukemisesta ja hallitusta kasvusta. Julkisen sektorin rinnalla yksityiset ja yhdistykset luovat vireän kunnan. Kunta luo puitteet yritysten toiminnalle riittävällä ohjauksella ja neuvonnalla. Yhteistyötä on lisättävä markkinoinnissa, ettei jokaisen yrityksen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Isoin potentiaali on alle 10 henkeä työllistävissä mikroyrityksissä. Kaksi kolmesta yrittäjästä työllistää vain itsensä.  Kunnan työllisyystoimin tulisi lisätä kevytyrittäjyyttä. Kristillisdemokraatit pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön niin, että Viron mallin mukainen yrittäjätili tulisi käyttöön Suomessa ja madaltaisi yrittäjyyden hallinnollista taakkaa.

Liperin kaunis luonto ja turvallisuus tulee hyödyntää matkailuelinkeinon kehittämisessä. Luovin alueen harjumaisema kätkee mahdollisuudet, joita ei ole vielä riittävästi huomioitu. Luontomatkailun kehittäminen lisää maaseudun elinvoimaisuutta. Toimivien verkkoyhteyksien merkitys nousee koko ajan. Kunnan on toimittava aktiivisesti valokuituyhteyden saamiseksi kaikkien kuntalaisten ulottuville. Haluamme pitää koko kunnan mukana.

Satu Melkko Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Maija Silvennoinen Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas

 

Mihin kunnan budjetit uppoaa?

Oletko koskaan mietttinyt mitä kaikkea saat maksamillasi verovaroilla? Otan esimerkiksi oman kotikuntani Liperin. Liperin maksuosuus Siun sotessa on n. 40 000 000 euroa. Sillä summalla jokainen Liperiläinen on oikeutettu kuntamme alueella käyttämään sosiaali- ja terveyspalveluja. Jos käytät vain kerran vuodessa, olet etuoikeutettu ollessasi terve. Jos taas sairastat sinulla on yhtäläinen oikeus saada hoitoa sydän - ja verisuonisairauksiin, tules-sairauksiin, syöpään, mielenterveysongelmiin jne.
Kuntamme verotulot ovat suunnilleen saman verran mitä Siun soten maksuosuus. Valtionosuuksien määrällä ylläpidämme kaikkea muuta mitä kunnassa on tarjolla hyvinvointi,- , elinvoima,- ja maaseutupalvelut; varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa-aikapalvelut (kirjasto, liikuntatoimi, harrasteet) ja elinvoimapalveluja kuten kaavoitus, kiinteistöt jne. Kunnan varoja ohjataan niin pelastuslaitoksen toimintaan, joukkoliikenteeseensä kuin maakuntaliitolle. Turvallisuus ennen kaikkea, kehittämistä ja kulkuyhteyksien unohtamatta. Uuden yläkoulun investointi on Liperissä vuosien ponnistus ja kiristää hihnoja tahtomatta. Koronan tuomat haasteet eivät helpota tilannetta ollenkaan. Todellisuudessa kehittämiseen jäävä raha onkin minimaalisen pieni, olematon. Kenenkään sairastavuuttta ei voi ennustaa, eikä kaikkia sairauksia elämäntavoillakaan estää tulemasta, se vaan on niin. Toinen tarvitsee hoitopaikan lapselleen, toinen erityistä tukea selvitäkseen arjen haasteista, toinen etsiessään työpaikkaa, toinen kirjastoa, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia, joku etsii tontteja, toinen paikkaa yritykselleen. Moninaisten palvelujen ylläpitäminen vaatii työvoimaa ja varoja. Yhteiskunta vastuu lähteekin jokaisesta itsestään sanoista tekoihin. Kehittäminen tarvitsee jokaisen panostusta, jos joku investoi alueelle ei siitä pitäisi olla kateellinen vaan painvastoin tukea ja onnitella, että vetovoimaa vielä on. Se osaltaan lisää työpaikkoja ja verotuloja. Ilmaisia lounaita kun ei ole, ja velka pitää maksaa takaisin vaikka hallituksen puolueen edustaja toisin väittikin. 
Politiikkaa tehdään omista arvolähtökohdista, ne määräävät kehityksen suunnan. Millaisia palveluja sinä koet tärkeiksi? Mihin suuntaan sinä haluaisit kotikuntaasi kehittää? 
Lähde ihmessä ehdolle. www.kd.fi